Special Force
Special Force
Special Force
Special Force
Special Force
Special Force
Special Force
Special Force
Special Force

Special Force

  • รายละเอียดคอร์สเรียน
  • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
  • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

ในบรรดา 10 บริษัท ประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ ธุรกิจพวกเขามีความคล้ายและเท่าเทียมกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ขนาด ผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์และค่าคอมมิชชั่น หรือแม้กระทั่งตัวแทนและช่องทาง ฯลฯ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการตัดสินใจสำหรับการเติบโตในการเปลี่ยนสู่การเป็น “หุ้นส่วน” ผ่านการขายประชีวิตผ่านธนาคาร ไม่เพียงแต่ธุรกิจที่ต้องพัฒนาความสามารถและศักยภาพขององค์กร แต่ธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมองหาคู่ค้าที่เหมาะสม ที่มีเป้าหมายร่วมกัน รวมไปถึงการมีทิศทางกลยุทธ์ที่สามารถช่วยให้บริษัทได้มีส่วนแบ่งในตลาดที่มากขึ้น
“Special Force” ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้พนักงานแผนกต้อนรับของบริษัทและพนักงานแผนกจัดการและดูแลระบบการขายประกันชีวิตผ่านธนาคาร ได้มีความเข้าใจเหตุผลในการเป็นพันธมิตร ระหว่างธนาคารและบริษัทประกันชีวิต และการวางกลยุทธ์ที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อให้สอดคล้องกันระหว่างสองบริษัท

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

  • พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และทักษะด้านการขาย
  • สามารถหาหาและเข้าใจถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
  • เข้าใจถึงธรรมชาติของธุรกิจการขายประกันชีวิตผ่านธนาคาร
  • พัฒนาทักษะวิเคราะห์ แนวโน้มตลาด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการของผู้ซื้อ จุดเด่นและจุดด้อยของบริษัท
  • ทำความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและมาตรฐานกับคู่แข่งสำคัญ
  • พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้วิธีสร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม
  • จัดการทรัพยากรที่ จำกัด อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด

อุปกรณ์