The Advisor (Intermediate)
The Advisor (Intermediate)
The Advisor (Intermediate)
The Advisor (Intermediate)

ดูวิดีโอคลิกที่นี่

The Advisor (Intermediate)

  • รายละเอียดคอร์สเรียน
  • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
  • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

ในยุดดิจิทัล รูปแบบการทำธุรกิจเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก และขั้นตอนต่างๆ ก็มีความซับซ้อนสูง เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ดังนั้นธนาคารจึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเอาชนะธนาคารอื่น และคู่แข่งที่ไม่ได้อยู่อุตสาหกรรมธนารคาร (Fin Tech) 

เกมจำลองธุรกิจ The Advisor (Intermediate) จึงถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน Corporate and Commercial business; สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญจากงบการเงินของลูกค้า เตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลจากลูกค้า และการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

  • ฝึกวิเคราะห์ pain-point ของลูกค้า และความต้องการของลูกค้าผ่านการเรียนด้วยเกมจำลองธุรกิจ
  • Banker’s Role – ฝึกวิเคราะห์ Business agenda ของลูกค้า และการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ เพื่อที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้
  • Advisory Role – ฝึกวิเคราะห์ Personal Agenda ของลูกค้า เพื่อทำหน้าที่ที่ปรึกษาที่ดี ให้คำแนะนำด้านธุรกิจที่ตอบสนอง Personal Agenda ของลูกค้า
  • Preparation – ฝึกผู้เรียนให้ปรับปรุง Business Advice และวิธีการแก้ปัญหาด้วย Banking Product ที่เหมาะสม และคุ้มค่ากับความเสี่ยงด้านเครดิตที่ธนาคารแบกรับ
  • Business Savvy – ฝึกผู้เรียนให้เข้าใจธุรกิจลูกค้า ด้วยการใช้เครื่องมือทางกลยุทธ์ และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า – Trade products, Business Cash Management, Financing products, Investment, and M&A

อุปกรณ์