กิจกรรม

event
Finish

บริหารทรัพยากรมนุษย์

For Test system

LOCATION
DATE
29 - 30 พฤศจิกายน 2564

฿10,000

ข้อมูลเพิ่มเติม
event
Finish

บริหารทรัพยากรมนุษย์

คอร์ส HR for Non HR บริหารคนอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร "ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย กับการเรียนในรูปแบบใหม่โดยใช้เกมจำลองธุรกิจ" เรียนรู้ และ ปฏิบัติจริงโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ อาจารย์โสทัศน์ เจริญชัยพงศ์

LOCATION
KX Building, Bangkok, Thailand
DATE
27 - 28 พฤษภาคม 2564

฿9,900

ข้อมูลเพิ่มเติม