กิจกรรม

event
On-going

Fast-Track Mini MBA การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และ นวัตกรรม

Mini MBA รุ่น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม ร่วมกับ บริษัท Ingenious Simulation จำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาออกแบบหลักสูตรฉบับเร่งรัด ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบเกมจำลองธุรกิจเสมือนจริง สนุกสนาน เข้าใจง่าย สร้างโอกาสใหม่สำหรับเจ้าของกิจการ หรือ ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของเทคโนโลยี และ นวัตกรรมดิจิทัล ที่จะเน้นการปฏิบัติให้เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากลเพื่อนํามาใช้จริงอย่างสร้างสรรค์

LOCATION
DATE
11 พฤษภาคม - 13 กรกฎาคม 2567

฿69,000

ข้อมูลเพิ่มเติม