เกมจำลองธุรกิจ

Bossy Airline

งานวิจัยหลายชิ้นค้นพบว่า ความมีส่วนร่วมของพนักงานมีความสัมพันธ์กับกำไรและผลประกอบการขององค์กร มีองค์กรจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับอัตราการลาออกของพนักงานที่สูง พนักงานขาดความรับผิดชอบ หรือไม่พึงพอใจในวัฒนธรรมขององค์กร เนื่องจากปราศจากระบบการจัดการพนักงานที่เชื่อถือได้ การพัฒนาความมีส่วนรวมโดยรวมจะต้องอาศัยความพยายามของหัวหน้าทุกคน ทั้งหัวหน้าปัจจุบันและหัวหน้ารายใหม่ที่จะได้รับการแต่งตั้งในอนาคตเช่นกัน

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Managers
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Food Empire

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในไม่กี่อุตสาหกรรมที่มีความผันผวนสูงสุดในเรื่องของ "ความพึงพอใจของลูกค้า" การแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดนั้นไม่ยากเท่ากับการรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบริโภคจากลูกค้าโดยตรงสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้ง่าย อุปสรรคในการเข้าแข่งขันค่อนข้างน้อย ในขณะที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนใจไปหาคู่แข่งได้อย่างง่ายดาย

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: อาหารและเครื่องดื่ม
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การคิดเชิงกลยุทธ์
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Managers, Supervisors
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 20-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

The Plaza

ในสถานการณ์ปัจจุบัน หลายองค์กรต้องคอยบริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร (stakeholders) ด้วยวิธีการวางแผน การต่อรอง และใช้ทักษะที่ยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงาน เนื่องจากองค์กรหลายแห่งมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นองค์กรเองจำเป็นต้องเลือกจัดลำดับความสำคัญและใช้ทรัพยากรที่สำคัญที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด อาทิเช่น เงินและเวลา

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ, เกมสำหรับงานสัมมนา
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ
 • รูปแบบการเรียน: เกมสำหรับงานสัมมนา
 • ขนาดห้องเรียน: 40-3000 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Strategic Thinking for FMCG

การแข่งขันของ "แบรนด์" ไม่เคยลดลงมานานหลายศตวรรษ แต่ในปัจจุบันการแข่งขันระหว่างแบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันว่าผลิตภัณฑ์ใครที่เหนือกว่าอีกต่อไป แต่เป็นการแข่งขันที่วัดว่าผลิตภัณฑ์ใครสามารถให้ประสบการณ์และความพึงพอใจจากลูกค้าได้ เช่น คำแนะนำจากแหล่งที่เชื่อถือได้บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม ก็จะได้รับ "เครื่องหมายความไว้วางใจ" ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ค่ามากกว่าแบรนด์

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: Baby nutrition, FMCG, Retail
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การคิดเชิงกลยุทธ์
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Middle management, High Potential
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Special Force

ในตลาดประกันชีวิตที่อิ่มตัว การผลักดันยอดขายด้วยราคานั้นไม่เป็นที่น่าพอใจอีกต่อไป หลายบริษัทมุ่งเน้นในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าผ่าน " touch points" ที่หลากหลาย ซึ่ง touch point ที่มีปริมาณส่วนแบ่งในตลาดมากที่สุด คือ การขายประกันชีวิตผ่านธนาคาร

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: ธุรกิจประกันภัย
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การคิดเชิงกลยุทธ์
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Staffs and Managers
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Wall Street Journey

ธุรกิจการธนาคารเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบจากยุคดิจิทัล หรือที่เรียกกันว่า บริษัท "Fin Tech" ดังนั้นธนาคารจึงจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่จำกัดในตลาดได้

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: ธนาคาร
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การคิดเชิงกลยุทธ์
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: VPs, Manager
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Strategic Thinking Insurance Business

มีหนึ่งสิ่งที่แยกความแตกต่างของประกันออกจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ คือ ยอดขายที่เกิดขึ้นนั้นถูกกำหนดโดย "ความสัมพันธ์ส่วนตัว" มากกว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เอง นี่จึงกลายเป็นเหตุผลที่ตัวแทนและนายหน้าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญในธุรกิจประกันภัย

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: ธุรกิจประกันภัย
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การคิดเชิงกลยุทธ์
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Staffs , Managers, Supervisors
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Business 101

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการบริหารธุรกิจแบบ End-to-End โดยเริ่มตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบไปจนถึงการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค ความท้าทายของเกมแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ การควบคุมผลิต (Production Module) การบริหารงบการเงิน (Financial Module) การขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ (Business Diversification Module)

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Staff / Supervisor
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Billion Dollar Marketing

เกมจำลองนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดทางการเงินที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานฝ่าย marketing & sales รวมทั้งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน front-line ให้สามารถจัดการตัวแทนประกันภัยได้ดียิ่งขึ้น

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: ธุรกิจประกันภัย
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Manager, Supervisor
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Cement Business Value Chain

เรียนรู้และทำความเข้าใจกระบวนการทำงานแบบ end-to-end ของธุรกิจปูนซีเมนต์และฝึกตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ซึ่งต้องอาศัยทักษะความสามารถของพนักงานหลายคนในองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น ซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในอนาคต

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: วัสดุและสิ่งก่อสร้าง
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Staffs , Managers, Supervisors
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Financial District

ในกลุ่มธนาคารระดับสากลส่วนใหญ่ พนักงานจำนวนมากจะเข้าใจห่วงโซ่ทางคุณค่าของธนาคาร (bank's value chain) เพียงเล็กน้อย แต่เข้าใจในเนื้องานที่ตนเองต้องรับผิดชอบเป็นหลัก ในกรณีนี้หากธนาคารต้องการพัฒนาผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้น พนักงานจึงจำเป็นต้องมองเห็นภาพรวมของการทำงาน และเข้าใจห่วงโซ่คุณค่าของธนาคารทั้งหมด  (bank's value chain)

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: ธนาคาร
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: All levels (junior to VPs)
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Hotel Sunrise

ไม่ว่ากลยุทธ์จะพัฒนาออกมาได้ดีแค่ไหน เหตุผลอันดับหนึ่งที่กลยุทธ์ส่วนใหญ่ล้มเหลวนั้นมีสาเหตุมาจาก "การดำเนินการที่ไม่ดี" สิ่งนี้อาจเกิดจากข้อบกพร่องต่าง ๆอาทิเช่น ขาดทักษะความเป็นผู้นำที่ดี ขาดทักษะการสื่อสารที่ดี ทรัพยากรที่มีไม่เพียงพอ ฯลฯ หากมีทักษะการดำเนินการที่ดีแล้ว ก็ส่งผลให้สามารถจัดการ และป้องกันข้อบกพร่องทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การคิดเชิงกลยุทธ์
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Staff, Supervisor
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 30-40 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

D2I Life Assurance

โลกธุรกิจกำลังก้าวเข้าสู่ยุค "data economy" ยุคที่ทักษะการใช้ข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่น issue tree diagram, assumptions setting, hypotensis testing, data management, pivot table, data interpretation

ทักษะดังกล่าวคือการวิเคราะห์โดยนำข้อมูลมาใช้ งบการเงินที่ปราศจากข้อมูลถือเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้น

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: ธุรกิจประกันชีวิต
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การคิดอย่างสมเหตุสมผล
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Head of Sales Team, Insurance Agent
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 20-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

The Advisor (Intermediate)

ในตลาดของธนาคารผู้ให้บริการลูกค้าในหลายๆประเทศมีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทกันอย่างดุเดือด ไม่มีช่องว่างสำหรับผู้ที่ทำผิดพลาด หรือแม้แต่ผู้ที่เก่งเป็นรองผู้อื่น มีแค่เพียงผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้เซ็นสัญญากับลูกค้า และผู้ที่ไม่ได้อะไรติดมือไปเลย

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: ธนาคาร
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: RM, Product, Credit Analyst
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

The Advisor (Basic)

ทักษะการเป็นที่ปรึกษาต้องใช้ความพยายามและประสบการณ์ในการฝึกฝน เพื่อเปลี่ยนจากเมนเทอร์มาเป็นโค้ช รวมทั้งต้องสามารถใช้โครงสร้างที่เป็นสากลซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: ธนาคาร
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: RM, Product, Credit Analyst
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 20-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Change Management

“Ancient Voodoo” ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน "change agent" ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เกมจำลองนี้จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง และปัญหาวุ่นวายที่เกิดขึ้นหากเกิดแรงต่อต้านที่ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: ManagersManager Change Agent
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Coal War

การประกอบธุรกิจถ่านหินมีความเสี่ยงหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการถล่มของหน้าดิน ผู้รับเหมาทิ้งงาน และกฏระเบียบจากรัฐบาล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ จึงควรศึกษาและมีความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่องบการเงินขององค์กร

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: Energy
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: พนักงานทุกระดับ
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Powervana

เกมจำลองธุรกิจ Powervana เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการบริหารธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการลงทุน กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน (Synergy) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เผชิญกับความเสี่ยงในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: Energy
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: พนักงานทุกระดับ
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Cleanergy

เกมจำลองธุรกิจ Cleanergy เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาโมเดลของธุรกิจโซล่าเซลล์ทั้งโมเดลขายและโมเดลเช่า โดยเริ่มตั้งแต่การทำ Customer segmentation การทำ Target Market การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อจัดทำ Persona และนำมาวางแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาดโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: Energy
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: พนักงานทุกระดับ
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Parallel Power

เกมจำลองธุรกิจ Parallel Power ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำการตลาดโดยยึดลูกค้าเป็นที่ตั้ง โดยเริ่มตั้งแต่การทำ Customer Segmentation การทำ Target market เมื่อได้กลุ่มลูกค้าแล้ว ผู้เรียนจะต้องศึกษาข้อมูลของลูกค้าโดยละเอียดและจัดทำ Persona เพื่อวางกลยุทธ์ในการทำการตลาด

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: Energy
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: พนักงานทุกระดับ
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม