เกมจำลองธุรกิจ

Bossy Airline

งานวิจัยหลายชิ้นค้นพบว่า ความมีส่วนร่วมของพนักงานมีความสัมพันธ์กับกำไรและผลประกอบการขององค์กร มีองค์กรจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับอัตราการลาออกของพนักงานที่สูง พนักงานขาดความรับผิดชอบ หรือไม่พึงพอใจในวัฒนธรรมขององค์กร เนื่องจากปราศจากระบบการจัดการพนักงานที่เชื่อถือได้ การพัฒนาความมีส่วนรวมโดยรวมจะต้องอาศัยความพยายามของหัวหน้าทุกคน ทั้งหัวหน้าปัจจุบันและหัวหน้ารายใหม่ที่จะได้รับการแต่งตั้งในอนาคตเช่นกัน

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: People Developement
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Managers
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Food Empire

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในไม่กี่อุตสาหกรรมที่มีความผันผวนสูงสุดในเรื่องของ "ความพึงพอใจของลูกค้า" การแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดนั้นไม่ยากเท่ากับการรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบริโภคจากลูกค้าโดยตรงสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้ง่าย อุปสรรคในการเข้าแข่งขันค่อนข้างน้อย ในขณะที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนใจไปหาคู่แข่งได้อย่างง่ายดาย

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: อาหารและเครื่องดื่ม
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Managers, Supervisors
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 20-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

The Plaza

ในสถานการณ์ปัจจุบัน หลายองค์กรต้องคอยบริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร (stakeholders) ด้วยวิธีการวางแผน การต่อรอง และใช้ทักษะที่ยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงาน เนื่องจากองค์กรหลายแห่งมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นองค์กรเองจำเป็นต้องเลือกจัดลำดับความสำคัญและใช้ทรัพยากรที่สำคัญที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด อาทิเช่น เงินและเวลา

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: Entrepreneurial Mindset
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ
 • รูปแบบการเรียน: เกมสำหรับงานสัมมนา
 • ขนาดห้องเรียน: 40-3000 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Milky Way

การแข่งขันของ "แบรนด์" ไม่เคยลดลงมานานหลายศตวรรษ แต่ในปัจจุบันการแข่งขันระหว่างแบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันว่าผลิตภัณฑ์ใครที่เหนือกว่าอีกต่อไป แต่เป็นการแข่งขันที่วัดว่าผลิตภัณฑ์ใครสามารถให้ประสบการณ์และความพึงพอใจจากลูกค้าได้ เช่น คำแนะนำจากแหล่งที่เชื่อถือได้บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม ก็จะได้รับ "เครื่องหมายความไว้วางใจ" ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ค่ามากกว่าแบรนด์

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: Baby nutrition, FMCG, Retail
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การคิดเชิงกลยุทธ์
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Middle management, High Potential
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Wall Street Journey

ธุรกิจการธนาคารเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบจากยุคดิจิทัล หรือที่เรียกกันว่า บริษัท "Fin Tech" ดังนั้นธนาคารจึงจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่จำกัดในตลาดได้

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: ธนาคาร
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การคิดเชิงกลยุทธ์
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: VPs, Manager
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Business 101

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการบริหารธุรกิจแบบ End-to-End โดยเริ่มตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบไปจนถึงการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค ความท้าทายของเกมแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ การควบคุมผลิต (Production Module) การบริหารงบการเงิน (Financial Module) การขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ (Business Diversification Module)

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Staff / Supervisor
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Billion Dollar Marketing

เกมจำลองนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดทางการเงินที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานฝ่าย marketing & sales รวมทั้งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน front-line ให้สามารถจัดการตัวแทนประกันภัยได้ดียิ่งขึ้น

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: ธุรกิจประกันภัย
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Manager, Supervisor
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Clinker

เรียนรู้และทำความเข้าใจกระบวนการทำงานแบบ end-to-end ของธุรกิจปูนซีเมนต์และฝึกตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ซึ่งต้องอาศัยทักษะความสามารถของพนักงานหลายคนในองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น ซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในอนาคต

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: วัสดุและสิ่งก่อสร้าง
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Staffs , Managers, Supervisors
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Financial District

ในกลุ่มธนาคารระดับสากลส่วนใหญ่ พนักงานจำนวนมากจะเข้าใจห่วงโซ่ทางคุณค่าของธนาคาร (bank's value chain) เพียงเล็กน้อย แต่เข้าใจในเนื้องานที่ตนเองต้องรับผิดชอบเป็นหลัก ในกรณีนี้หากธนาคารต้องการพัฒนาผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้น พนักงานจึงจำเป็นต้องมองเห็นภาพรวมของการทำงาน และเข้าใจห่วงโซ่คุณค่าของธนาคารทั้งหมด  (bank's value chain)

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: ธนาคาร
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: Finance for non-finance
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: All levels (junior to VPs)
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Coal War

การประกอบธุรกิจถ่านหินมีความเสี่ยงหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการถล่มของหน้าดิน ผู้รับเหมาทิ้งงาน และกฏระเบียบจากรัฐบาล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ จึงควรศึกษาและมีความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่องบการเงินขององค์กร

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: Energy
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: พนักงานทุกระดับ
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Powervana

เกมจำลองธุรกิจ Powervana เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการบริหารธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการลงทุน กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน (Synergy) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เผชิญกับความเสี่ยงในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: Energy
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: พนักงานทุกระดับ
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Cleanergy

เกมจำลองธุรกิจ Cleanergy เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาโมเดลของธุรกิจโซล่าเซลล์ทั้งโมเดลขายและโมเดลเช่า โดยเริ่มตั้งแต่การทำ Customer segmentation การทำ Target Market การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อจัดทำ Persona และนำมาวางแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาดโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: Energy
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: พนักงานทุกระดับ
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 25-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Data Analytics

ในสถานการ์ณธุรกิจปัจจุบัน เราพบเจอปัญหาเฉพาะด้านและความท้าทายใหม่อยู่เสมอ มีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้น ที่จะสามารถหา “insight” จาก “ocean of data” ทำให้กลายเป็นผู้นำเหนือคู่แข่งได้ ดังที่เราเห็นผู้นำรายใหม่ที่เป็น “unicorns” ก็มักจะเป็น tech-company ที่เอาชนะคู่แข่งรายเก่า

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: Data Analytics
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: ผู้จัดการ,รองผู้จัดการ,พนักงาน
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 5-25 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Strategic Leadership

โดยในเนื้อหาหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกวางแผนกลยุทธ์วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง เจรจาต่อรองกับเพื่อนต่างทีม เพื่อแสดงศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำออกมา และจะมีการวัดผล คุณลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์ผ่านการประเมินทั้งแบบ Self - Evaluation และ 360 - assessment จากเพื่อนในทีมตัวเองและเพื่อนต่างทีม

การประเมินคุณลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้เรียนแต่ละท่าน จะถูกแบ่งเป็น 2 Area of Focus ได้แก่ Business Focus และ People Focus เพราะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่จะประสบความสำเร็จ ต้องสามารถสร้างผลกำไรให้กับองค์กร และชนะใจคนรอบข้างได้ในเวลาเดียวกัน

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การคิดเชิงกลยุทธ์
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้:
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 20-30 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Fast-Track Mini MBA การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และ นวัตกรรม รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม ร่วมกับ บริษัท Ingenious Simulation จำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาออกแบบหลักสูตรฉบับเร่งรัด ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบเกมจำลองธุรกิจเสมือนจริง โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของเทคโนโลยี และ นวัตกรรมดิจิทัล ที่จะเน้นการปฏิบัติให้เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากลเพื่อนํามาใช้จริงอย่างสร้างสรรค์ สร้างคุณค่า พร้อมก้าวทันวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: การคิดเชิงกลยุทธ์, People Developement
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้: Managers, Director, CEOs
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 30-35 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Design Thinking & Innovation

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: People Developement
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้:
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 30-40 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadster

กำลังพัฒนา

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: ความเข้าใจเกียวกับการบริหารธุรกิจ
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้:
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 20-40 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม

Accounting 101

หลักสูตรบริหารการจัดการบัญชี และ การเงินในรูปแบบ Board-game ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจ และ เรียนรู้ถึงงบการเงินที่จำเป็นขององค์กรทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน สามารถเข้าใจง่าย เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานต่อยอดในกระบวนการวิเคราะห์ผลประกอบการได้อย่างแม่นยำ

 • กลุ่มอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท
 • วัตถุประสงค์ของคอร์ส: Finance for non-finance
 • ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้:
 • รูปแบบการเรียน: ห้องเรียน
 • ขนาดห้องเรียน: 30-40 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม