1
2
3
4
5

ดูวิดีโอคลิกที่นี่

Coal War

  • รายละเอียดคอร์สเรียน
  • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
  • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

ในปัจจุบัน ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการเผาไหม้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า และมีความต้องการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือไปจากนั้นถ่านหินยังเป็นแหล่งพลังงานที่มีราคาที่ถูก สามารถหาได้ง่าย รวมถึงมีปริมาณสำรองที่สามารถใช้ได้นานกว่า 150 ปี แม้ว่าการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันอาจมีการใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่นๆเข้ามาใช้ทดแทนกันได้ แต่ทว่าด้วยข้อได้เปรียบของถ่านหิน จึงทำให้ถ่านหินยังคงถูกนำมาใช้เป็นเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของโลกอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการประกอบธุรกิจถ่านหินมีความเสี่ยงหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการถล่มของหน้าดิน ผู้รับเหมาทิ้งงาน และกฏระเบียบจากรัฐบาล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ จึงควรศึกษาและมีความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่องบการเงินขององค์กร

เกมจำลองธุรกิจ Coal War นี้จึงถูกออกแบบมาสำหรับการสอนวิชา Business Acumen ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ (Big Picture Overview) ของการบริหารกิจการถ่านหิน ตั้งแต่การหาลูกค้า จนไปถึงการส่งมอบถ่านหินถึงมือลูกค้า รวมไปถึงการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

  • วิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจถ่านหิน

  • วางแผนการลงทุนเพื่อผลกำไรสูงสุด

  • บริหารผู้รับเหมาทำเหมืองถ่านหิน

  • วางแผนการลดต้นทุนของถ่านหิน

  • บริหารความเสี่ยงในธุรกิจถ่านหิน

อุปกรณ์