หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

Design Thinking & Innovation

  • รายละเอียดคอร์สเรียน
  • สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร
  • อุปกรณ์

รายละเอียดคอร์สเรียน

สิ่งที่ได้รับหลังจบหลักสูตร

อุปกรณ์