คุณสมบัติของภาวะการเป็น “ผู้นำ”

การเป็นผู้นำไม่ว่าใครก็สามารถเป็นได้ หากบุคคลภายในองค์กรยอมรับ หรือมีการแต่งตั้งให้คุณเป็น แต่การจะเป็นผู้นำที่ลูกน้องเคารพรัก และอยากทำงานด้วยนั้น ไม่ใช่ใครก็ทำได้ เพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องสั่งสมมาจากประสบการณ์ต่างๆ ในหลายๆด้านของคุณ เช่น การตัดสินใจ ทักษะไหวพริบในการแก้ปัญหา การจัดสรร แจกแจง เวลาที่เหมาะสมในการทำงานให้กับบุคลากรในองค์กร รวมไปถึงการควบคุมอารมณ์ในสถานที่ทำงาน การแสดงออกทางอารมณ์และการใช้คำพูดต่อคนในทีม หากคุณมีทักษะดังกล่าวในเชิงบวก ไม่ว่าใครก็พร้อมที่จะอยากร่วมงานกับคุณ 

คุณสมบัติของภาวะการเป็น “ผู้นำ” มีดังต่อไปนี้ 

1. ความยืดหยุ่น (Flexibility)
ความเป็นผู้นำนั้นยัง หมายถึง การปรับตัวและความยืดหยุ่นเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องเจอ บางครั้งอาจจะไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนที่คิดเอาไว้ ไม่ว่าจะพบอุปสรรคเล็กๆน้อยๆ หรือใหญ่ แต่คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือ และกำหนดแผนในการดำเนินการใหม่อยู่เสมอ
ผู้นำที่ดีจะโอบรับธรรมชาติของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทัศนคติที่ยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความท้าทาย และสามารถปลูกฝัง หรือกระตุ้นให้คนรอบข้างมีความตั้งใจในการปรับตัวด้วยเช่นกัน

2. ความจริงใจ และ ความเห็นอกเห็นใจ (Sincerity & Empathy)
ผู้นำที่ดีควรมีความจริงใจกับลูกน้อง โดยความจริงใจในที่นี้ นั่นหมายถึงความสามารถในการแสดงความเห็นอกเห็นใจ รับฟังปัญหาอย่างกระตือรือร้น และสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีความหมายกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมหรือผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตาม ผู้นำเองควรเป็นฝ่าย ซัพพอร์ตลูกน้อง โดยไม่ทิ้งให้ลูกน้องคิดหรือตัดสินใจเอาเองในบางเรื่อง

3. การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness)
การเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผู้นำต้องมีความรับผิดชอบในการนำทีม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสมาชิกในทีม การตระหนักรู้ในตนเองช่วยให้ผู้นำเข้าใจถึงความสามารถและข้อจำกัดของตนเอง ผู้นำควรทำการประเมินตนเองเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตน อีกทั้งยังจะช่วยให้ผู้นำสามารถปรับปรุง และพัฒนาตนเองได้ เพื่อเป็นผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือ (Responsibility & Dependability)
หนึ่งในคุณสมบัติที่สําคัญของผู้นํา คือความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือ นั่นหมายถึง การแสดงความสามารถในเนื้องานของคุณให้สมาชิกในได้ทีมเห็น ว่าคุณมีศักยภาพในการทำงานมากเพียงใด มันเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่ง ว่าพวกเขาสามารถพึ่งพาคุณได้หรือไม่ และคุณสามารถสนับสนุนพวกเขาให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก และช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่

5. ความอดทนและความกระตือรือร้น (Patience & Tenacity)
ความอดทนและความกระตือรือร้น เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำ ที่สามารถนำพาทีมไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ อีกทั้งยังช่วยให้เขาสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรค และปัญหาที่เกิดขึ้น
ผู้นำที่มีความอดทนมุ่งมั่นจะสามารถรับมือกับอุปสรรค และปัญหาที่เกิดขึ้น เขาจะไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมถอยหลัง ทนต่อแรงกระแทก และยืนหยัดได้โดยไม่รู้สึกหดหู่ หรือรู้สึกล้มเหลว แม้ว่าอุปสรรคจะมีความยากลำบากแค่ไหน เขาจะหาวิถีทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเอาชนะอุปสรรคที่พบเจอ

ผู้นำที่ดีควรมีวิสัยทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกน้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ไม่ว่าจะการสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ในที่ทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่ผู้นำทุกคนควรมี หรือควรพยายามที่จะแสวงหาเพื่อให้เกิดขึ้นกับตนเอง

(ผู้นำ ใครๆ ก็เป็นได้ แต่!! ไม่ใช่ทุกคนที่จะมี “ภาวะผู้นำ”)