สวัสดิการไหนโดนใจ วัยทำงานมากที่สุด 2567!!

สิ่งสำคัญที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของคนทำงานว่าต้องการเข้าร่วมงานกับองค์กรหรือไม่ คงหนีไม่พ้น สวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่พนักงานทุกคนจะต้องได้รับ ในปัจจุบันหลายๆองค์กรได้มีสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดความสนใจของพนักงานใหม่ที่กำลังมองหางาน อีกทั้งยังสามารถสร้างความสุขในพื้นที่การทำงานและความผ่อนคลายใจให้แก่พนักงานเดิมในองค์กร 

มาดูกัน สวัสดิการใดบ้างที่จะเป็นที่ถูกใจของพนักงานมากที่สุด?

สวัสดิการเงินค่าตอบแทนพิเศษ “โบนัส”
สวัสดิการสำคัญที่มาเป็นอันดับแรกในการตัดสินใจของผู้ที่กำลังมองหางาน เนื่องจากทำให้พนักงานรู้สึกมีกำลังใจรับรู้ถึงองค์กรที่เข้าใจและเห็นในประสิทธิภาพของพนักงานที่ทำงานแก่องค์กร

Flexible Time การยืดหยุ่นเวลาในการทำงาน
ปรับเวลาเข้างานที่ไม่ต้องตามเวลาปกติเพียงทำงานครบตามหน้าที่ มีระบบการทำงานแบบ “WFH” (Work from home) ทำงานจากที่บ้านได้ หรือจะเป็นนการทำงานแบบสลับกันเข้าออฟฟิศตามแต่ละแผนก

สวัสดิการสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กร
ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมสถานในการทำงานที่บรรยากาศไม่ตึงเครียดจนเกินไป อุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งองค์กรยังเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพความรู้เช่นมีการจัดอบรมในด้านที่พนักงานสนใจในการเรียนเพิ่มเติม 

สวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงาน
ครอบคลุมประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ ทำฟัน ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ

สวัสดิการอาหารกลางวัน
ปัจจุบันในหลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับสวัสดิการอาหารกลางวัน รวมไปถึงน้ำดื่มฟรีแก่พนักงานเป็นการแสดงความใส่ใจขององค์กรที่มีต่อพนักงาน

สวัสดิการวันลาหยุด
สวัสดิการวันลาพื้นฐานตามกฎหมายอย่างการลาป่วย ลากิจ หรือลาพักร้อน ในบางบริษัทหากใช้วันลาไม่หมดยังสามารถนำไปทบกับวันลาในปีต่อไปได้ หรืออาจจะมีวันลาอย่างอื่นเพิ่มเติมมาเช่น ลาดูแลบุพการี

สวัสดิการเงินออมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นสวัสดิการอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยเหลือให้พนักงานวางแผนและมีเงินสำรองเก็บในอนาคตเมื่อว่างงานหรือลาออกจากงาน อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากร่วมงานกับองค์กรได้นานมากขึ้น

สวัสดิการที่ดีเป็นแรงจูงใจสำคัญให้พนักงานใหม่ในการตัดสินใจเข้ามาร่วมงาน ทั้งยังสามารสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) กับองค์กร

อ่านเพิ่มเติม: ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) คืออะไร ?